Video – Cap Dagangan

Ada dua video yang ingin saya kongsikan berkenaan cap dagangan. Video ini saya peroleh dari saluran YouTube IPMalaysia. Saya tidak pasti sama ada video-video ini pernah disiarkan televisyen. Walaubagaimanapun, video-video ini cukup bagus untuk semua mendapatkan informasi asas berkenaan cap dagangan di dalam bentuk video.

Watak Animasi Sebagai Cap Dagangan

Sepanjang saya mengendalikan pendaftaran dan sesi penerangan berkenaan cap dagangan, masih ramai yang keliru apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan cap dagangan. Ada yang beranggapan cap dagangan hanyalah melibatkan logo sahaja dan ada juga yang merujuk cap dagangan sebagai nama syarikat.

Pendaftaran cap dagangan tidaklah merujuk kepada logo atau nama syarikat semata-mata. Ia merangkumi pelbagai aspek termasuklah karakter kartun, tandatangan, gambar, tanda, perkataan, huruf dan simbol. Sebagai contoh, jika anda seorang pelukis atau penerbit kartun animasi dan watak animasi tersebut telah menjadi kegilaan peminat, anda boleh mendaftarkan watak atau karakter animasi tersebut sebagai cap dagangan. Cap dagangan watak atau karakter animasi ini kebiasaannya akan dijadikan sebagai jenama barangan aksesori atau pakaian.

Dengan pendaftaran watak atau karakter animasi sebagai cap dagangan, ia akan mengukuhkan lagi perlindungan kepada watak animasi tersebut. Jika anda seorang pelukis atau penerbit rancangan animasi, daftar watak animasi anda sebagai cap dagangan bagi mendapatkan perlindungan di bawah undang-undang cap dagangan. Continue reading

Hak Cipta Menurut Islam

HAKCIPTA MENURUT PERUNDANGAN ISLAM
Oleh: Dr. Arieff Salleh bin Rosman
(PhD Fiqh dan Usul Fiqh, UIAM; M.A Syariah UKM; B.A Pengajian Islam Universiti Mu’tah, Jordan)
Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial
Universiti Teknologi Malaysia
[email protected]

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi ikutan seluruh manusia. Teras perundangan Islam adalah wahyu iaitu Al-Quran dan Sunnah. Namun, suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan oleh sesiapa, wahyu sudah lengkap dan tiada sebarang perubahan atau tambahan. Namun, permasalahan dalam hidup manusia, semakin hari semakin bertambah. Continue reading

Bayaran Permohonan Cap Dagangan & Pindaan Peraturan

Sebagaimana artikel saya yang lepas, peraturan-peraturan cap dagangan telah pun dipinda bagi memasukkan peraturan-peraturan baru dan semakan terhadap bayaran pendaftaran untuk cap dagangan dan juga paten.

Selepas pindaan dibuat, kaedah pembayaran bagi paten dan cap dagangan telah dibahagi kepada dua iaitu bayaran secara online dan bayaran secara manual. Secara amnya, bayaran secara online adalah lebih murah berbanding bayaran secara manual.

Untuk makluman anda semua, bayaran pendaftaran cap dagangan telah dinaikkan dari RM250 untuk satu permohonan kepada RM330 jika difailkan secara online dan RM370 jika difailkan secara manual. Kenaikan ini telah mula berkuatkuasa mulai 15 Februari 2011.

Pindaan peraturan-peraturan cap dagangan juga telah memasukkan peraturan baru berkaitan mempercepatkan proses pemeriksaan cap dagangan. Permohonan ini boleh dilakukan selepas empat bulan dari tarikh pemfailan. Peraturan ini membolehkan permohonan diproses dengan lebih cepat dan sijil pendaftaran akan dapat dikeluarkan lebih pantas berbanding kaedah pemeriksaan biasa. Namun begitu, peraturan mempercepatkan proses pemeriksaan ini tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

  • Sebab-sebab kepentingan awam
  • Berlakunya pelanggaran cap dagangan atau prosiding pelanggaran cap dagangan sedang berlangsung
  • Pendaftaran cap dagangan merupakan pra-syarat untuk mendapatkan bantuan kewangan dari kerajaan atau institusi-institusi yang diiktiraf.
  • Sebab-sebab yang dirasakan munasabah.

Akan datang, Akta Cap Dagangan 1976 akan dipinda bagi mengemaskini akta sedia ada dan memasukkan perkara-perkara baru sejajar dengan perkembangan semasa. Kita nantikan pindaan yang akan dibentangkan di sidang parlimen akan datang

Pindaan Peraturan-peraturan Cap Dagangan & Paten 2011

Pindaan bagi Peraturan-peraturan Cap Dagangan dan Paten telah mula dikuatkuasakan mulai hari ini 15 Februari 2011. Apa yang saya sempat baca di laman MyIPO ialah kenaikan ketara bayaran-bayaran bagi cap dagangan dan paten. Saya akan mengulas berkenaan pindaan ini dalam masa terdekat.

Anda boleh membaca sendiri pindaan-pindaan yang dibuat menerusi pautan di bawah:

http://www.myipo.gov.my/images/ACTS/tm-amendment-regulations2011.pdf

http://www.myipo.gov.my/images/ACTS/ptregulations-amenmend-15022011.pdf

Pendaftaran Cap Dagangan Permulaan Kepada Jenama Yang Kukuh

Ramai yang tidak menyedari bahawa pendaftaran cap dagangan merupakan permulaan kepada pembinaan jenama yang kukuh. Ini kerana jenama yang tidak didaftarkan sebagai cap dagangan terdedah kepada risiko serangan dan eksploitasi pihak yang tidak bertanggungjawab.

 

DAFTAR JENAMA ANDA SEBELUM IA DIDAFTARKAN OLEH ORANG LAIN

Jika hari ini anda memiliki jenama yang semakin diterima masyarakat, daftarkannya secepat mungkin sebelum pihak lain cuba mendaftarkannya atas nama mereka. Dalam sistem pendaftaran cap dagangan, siapa yang daftar dahulu akan mendapat hak prioriti terhadap cap dagangan tersebut dan jika anda cuba mendaftar cap dagangan yang sama, permohonan anda sudah pasti akan dibantah oleh pihak pendaftar dan anda perlu membuat hujahan atau rayuan untuk membuktikan bahawa andalah pemilik sebenar cap dagangan tersebut.

Untuk mengemukakan hujahan bukanlah sesuatu yang mudah dan melibatkan kos dan masa. Perniagaan anda mungkin terjejas akibat kelewatan anda mendaftar jenama tersebut, disebabkan masalah pendaftaran tadi. Dan yang paling teruk anda mungkin kehilangan jenama anda disebabkan anda gagal mengemukakan bukti dan hujahan yang anda adalah pemilik sah cap dagangan atau jenama tersebut. Continue reading

Adakah pendaftaran cap dagangan wajib?

Jawapannya ialah tidak. Pendaftaran cap dagangan tidaklah menjadi kewajipan sebagaimana pendaftaran syarikat atau perniagaan jika ingin memulakan perniagaan. Namun begitu, pendaftaran cap dagangan bagi produk dan perkhidmatan adalah amat penting bagi mendapatkan hak eksklusif terhadap sesuatu cap dagangan serta mendapat perlindungan undang-undang sekiranya berlaku pelanggaran hak cap dagangan seperti cap dagangan digunakan tanpa kebenaran, cap dagangan ditiru dan sebagainya.

Kesan cap dagangan yang tidak didaftarkan ialah sukar untuk mendapatkan perlindungan undang-undang sekiranya berlaku kes-kes pelanggaran cap dagangan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kes masih lagi boleh di bawa ke mahkamah tetapi memerlukan pelbagai bukti dan keterangan bagi menyokong sesuatu kes dan kebiasaannya ia sukar dilakukan.

Jika cap dagangan telah didaftarkan, sijil pendaftaran cap dagangan merupakan bukti nyata bahawa pemilik sejil tersebut adalah pemilik sah cap dagangan tersebut. Dengan sijil pendaftaran tersebut, adalah lebih mudah bagi mahkamah bagi memutuskan sesuatu kes yang melibatkan pelanggaran cap dagangan.

Jadi kesimpulannya, pendaftaran cap dagangan penting bagi memberi perlindungan kepada cap dagangan dan juga pemiliknya dari kes-kes yang melibatkan pelanggaran cap dagangan yang boleh memberi kerugian besar kepada pemiliknya di kemudian hari.