Pendaftaran Sukarela Hak Cipta (Copyright Voluntary Registration)

Bermula hari ini, pihak Perbadanan Harta Intelek Malaysia telah mula menerima pendaftaran sukarela untuk sebarang kerja di bawah hak cipta. Pendaftaran ini bukanlah wajib kerana perlindungan bagi hak cipta diperoleh secara automatik sebaik sahaja sesuatu karya dicipta.Walaubagaimanapun, pendaftaran ini boleh membantu pemilik karya membuktikan pemilikan sesuatu karya yang diciptanya.

Untuk membuat pendaftaran ini,  tuan punya hak cipta mestilah menyertakan sekali dengan salinan karya sama ada dalam bentuk hard copy atau soft copy. Salinan karya ini juga mesti didatangkan bersama satu akuan bersumpah menyatakan pemilikan sesuatu karya.

Untuk maklumat lanjut mengenai pendaftaran ini, hubungi saya Azizi 019-3781629.

7 thoughts on “Pendaftaran Sukarela Hak Cipta (Copyright Voluntary Registration)”

  1. Ass. 1. Berdasarkan artikel Pendaftaran Sukarela Hak Cipta adakah merujuk kepada bidang muzik dan filem sahaja? Adakah penciptaan barangan lain contohnya barangan elatronik termasuk dalam kategori ini?
    2. Jika nak daftar patten ( cth : barangan eletronik atau elektrik ) mesti ada lakaran dan sebagainya. Berapa kos dan lakaran tersebut mesti terperinci ke atau ada syarikat yang melukisnya dan setakat mana keselamatan ciptaan itu?
    3. Untuk pasaran luar Negara, mestikah daftar paten kat semua Negara Asean, semua Negara arab, semua eropah , China dan usa?

  2. Salam. Saya nak ‘branding’ product saya. diman saya boleh dapatkan borang utk urusan seterusnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *