Khidmat Ejen Cap Dagangan

Bila menggunakan khidmat ejen untuk urusan trademark, semua surat menyurat dari MyIPO akan dihantar kepada ejen. Dan tugas ejen pula akan memaklumkan kepada pemohon dan menasihatkan langkah-langkah yang perlu dibuat bagi mengambil tindakan berkaitan surat yang dihantar.

Dengan cara ini, boleh meminimakan risiko permohonan dibatalkan akibat tidak menjawab surat yang dihantar oleh MyIPO. Apabila permohonan dibatalkan, nama yang sama boleh dipohon semula oleh pihak lain apabila telah sampai tempoh tertentu.

Sebagai contoh satu kes pemohon di Kelantan, trademarknya sudah pun lulus, tetapi akibat tidak menjawab semula surat kelulusan yang dihantar kerana sibuk, permohonannya telah digugurkan. Dan dia terpaksa menukar jenamanya kerana nama yang digunakannya sebagai trademark telah pun dipohon oleh pihak lain dan sudah dikeluarkan sijil.

Jadi, untuk usahawan yang super duper sibuk atau syarikat-syarikat besar yang tidak mempunyai kepakaran berkenaan trademark, elok sahaja diserahkan kepada ejen berdaftar. Cuma ongkosnya sedikit lebih berbanding mohon sendiri. Tetapi ongkos yang sedikit lebih ni mungkin boleh menyelamatkan jenama anda dari kesilapan-kesilapan yang boleh menyebabkan permohonan dibatalkan.

Rayuan Cap Dagangan

Selain dari menguruskan pendaftaran, tugas sebagai ejen trademark juga termasuk membuat rayuan untuk trademark yang menerima bantahan dari MyIPO.

Jika permohonan yang saya uruskan dari peringkat awal biasanya jarang mendapat bantahan kerana semakan telah dibuat terlebih dahulu. Tetapi, untuk yang membuat permohonan sendiri, banyak permohonan yang mendapat bantahan dan datang kepada saya untuk bantuan membuat rayuan.

Dan ada di antara bantahan yang diterima hampir tidak mempunyai peluang langsung untuk berjaya di dalam rayuan.

Antara sebab bantahan adalah tidak mengikut syarat pendaftaran yang ditetapkan Akta dan juga mempunyai persamaan dengan trademark yang sudah sedia ada.

Rayuan mesti difailkan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh surat bantahan. Jika tidak membuat rayuan, permohonan akan dibatalkan dan jika lewat membuat rayuan, penalti lewat akan dikenakan.

Hubungi saya 019-3781629 jika anda memerlukan bantuan untuk membuat rayuan cap dagangan.