Monthly Archives: June 2012

9 Tip Daftar Cap Dagangan

By | June 28, 2012

  Untuk memudahkan pemahaman pembaca tentang ciri-ciri cap dagangan yang boleh dan tidak boleh didaftarkan, saya telah menulis satu artikel ringkas di Majalah Niaga. Ikuti artikel tersebut di sini.

Pendaftaran Sukarela Hak Cipta (Copyright Voluntary Registration)

By | June 1, 2012

Bermula hari ini, pihak Perbadanan Harta Intelek Malaysia telah mula menerima pendaftaran sukarela untuk sebarang kerja di bawah hak cipta. Pendaftaran ini bukanlah wajib kerana perlindungan bagi hak cipta diperoleh secara automatik sebaik sahaja sesuatu karya dicipta.Walaubagaimanapun, pendaftaran ini boleh membantu pemilik karya membuktikan pemilikan sesuatu karya yang diciptanya. Untuk membuat pendaftaran ini,  tuan punya… Read More »