Harta Intelek – Ciri-ciri Cap Dagangan yang Boleh Didaftarkan

Untuk entri kali ini, saya akan menyambung topik berkenaan cap dagangan. Sebelum sesuatu cap dagangan boleh didaftarkan, adalah penting bagi kita mengetahui sama ada cap dagangan tersebut boleh didaftarkan atau tidak. Akta Cap Dagangan 1976 telah menggariskan beberapa ciri-ciri cap dagangan yang boleh didaftarkan. Berikut disenaraikan ciri-ciri cap dagangan yang boleh didaftarkan: 1.    Nama syarikat … Continue reading Harta Intelek – Ciri-ciri Cap Dagangan yang Boleh Didaftarkan