SEMINAR – ANDA PERNIAGAAN & HARTA INTELEK

By | July 19, 2011

BUTIRAN PROGRAM

Nama Program: Anda, Perniagaan & Harta Intelek

Tarikh: 30 Julai 2011

Masa: 9.00 pagi – 4.30 petang

Tempat: Bilik Seminar, Gigaspace IT & Training Services,

N0. 10-1, Jalan 59/10, Taman Koperasi Polis Fasa 2,

68100 Batu Caves, Selangor.

Bayaran: RM55

KANDUNGAN PROGRAM

Seminar 1: Pengenalan Kepada Harta Intelek dan Kepentingannya

Pengisian:

 • Peserta akan diberi pendedahan secara umum dunia harta intelek
 • Peserta akan diberi kefahaman akan kepentingan harta intelek di dalam perniagaan
 • Memberi kesedaran kepada peserta agar mendapatkan perlindungan harta intelek bagi produk dan perkhidmatan mereka

Seminar 2: Pengenalan Kepada Cap Dagangan

Pengisian:

 • Definisi cap dagangan
 • Contoh-contoh cap dagangan
 • Kriteria pendaftaran cap dagangan
 • Cap dagangan yang tidak boleh didaftarkan
 • Prosedur asas pendaftaran cap dagangan

Pendedahan Praktikal:

 • Bagaimana jenama dapat dikukuhkan dengan pendaftaran cap dagangan
 • Bagaimana untuk merancang pendaftaran jenama sebagai cap dagangan
 • Bagaimana pendaftaran cap dagangan dapat mengelakkan perniagaan
  kerugian besar.

Seminar 3: Pengenalan Kepada Reka Bentuk Perindustrian & Paten

 • Pengenalan kepada reka bentuk perindustrian dan paten
 • Ciri-ciri reka bentuk perindustrian dan paten yang boleh dan tidak boleh didaftarkan
 • Perbezaan di antara reka bentuk perindustrian dan paten
 • Prosedur asas pendaftaran reka bentuk perindustrian dan paten

Seminar 4: Pengenalan kepada Hak Cipta

Pengisian:

 • Pengenalan kepada hak cipta
 • Karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta
 • Isu–isu berkaitan hak kepunyaan karya dan hak pemunya karya
 • Isu-isu berkaitan penulis buku dan penerbit

Pendedahan Praktikal:

 • Apakah hak seorang penulis terhadap karyanya.
 • Apakah terma-terma perjanjian penerbitan yang memberi manfaat kepada penulis sesuatu karya
 • Bagaimana hendak membuktikan hak cipta sesuatu karya oleh penulis.
 • Bagaimana menentukan hak cipta jika berkarya di bawah seliaan
  pihak lain atau semasa tempoh pekerjaan.

Seminar 5: Pengkomersilan Harta Intelek

Pengisian:

 • Kaedah mengkomersilkan harta intelek
 • Pengenalan kepada perlesenan, pemindahan hak kepunyaan harta intelek.
 • Pengenalan kepada francais

Pendedahan Praktikal:

 • Bagaimana melesenkan penggunaan jenama kepada pihak lain
 • Bagaimana sesuatu karya penulisan boleh dikomersilkan melalui kaedah perlesenan
 • Apalah terma-terma penting di dalam sesuatu perjanjian perlesenan

JURULATIH / PENCERAMAH

En. Ahmad Azizi Bin Zulkefli

 • CEO AsicoNextech Sdn Bhd
 • Jurusan Sarjana Muda Undang-undang UIAM
 • Ejen Cap Dagangan Berdaftar dengan Perbadangan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)
 • Telah menghadiri kursus latihan jurulatih (Training of Trainers) kendalian Pertubuhan Harta Intelek Sedunia (WIPO)

Pn. Nazuha Binti Zohor Ali

 • COO AsicoNextech Sdn Bhd
 • Jurusan Sarjana Muda Undang-undang UIAM
 • Jurusan Sarjana Harta Intelek UKM
 • Bekas Majistret Mahkamah Kuala Lumpur

Pendaftaran boleh dibuat di sini:

http://www.seminarbajet.com/?p=45#more-45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *