Tag Archives: pendaftaran hak cipta

Pendaftaran Sukarela Hak Cipta (Copyright Voluntary Registration)

By | June 1, 2012

Bermula hari ini, pihak Perbadanan Harta Intelek Malaysia telah mula menerima pendaftaran sukarela untuk sebarang kerja di bawah hak cipta. Pendaftaran ini bukanlah wajib kerana perlindungan bagi hak cipta diperoleh secara automatik sebaik sahaja sesuatu karya dicipta.Walaubagaimanapun, pendaftaran ini boleh membantu pemilik karya membuktikan pemilikan sesuatu karya yang diciptanya. Untuk membuat pendaftaran ini,  tuan punya… Read More »