Tag Archives: voluntary notification

Pendaftaran Hak Cipta Di Malaysia

By | August 22, 2017

Hak Cipta merupakan satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada karya-karya yang layak dilindungi di bawah undang-undang hak cipta. Jenis-jenis karya yang dilindungi adalah: (i) Karya sastera; (ii) Karya muzik; (iii) Karya seni; (iv) Filem; (v) Rakaman bunyi; (vi) Siaran (broadcast); dan (vii) Karya terbitan. Bagi mendapat penerangan terperinci mengenai hak cipta, boleh ke… Read More »