Apa Itu Harta Intelek? (Pengenalan Kepada Harta Intelek 2)

Salam dan selamat sejahtera. Untuk tambahan kepada artikel saya yang lepas berkenaan pengenalan kepada harta intelek, saya akan memberikan pengenalan apakah itu harta intelek sebagaimana pengenalan yang diberikan oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia menerusi laman webnya http://www.myipo.gov.my.

Harta intelek merujuk kepada ciptaan yang diperoleh dari akal fikiran termasuk hasil kerja sastera dan seni, simbol, nama, imej dalam pelbagai bentuk sama ada gambar atau lukisan dan reka bentuk yang digunakan di dalam perdagangan atau perniagaan.

Harta intelek terbahagi kepada dua kategori iaitu Harta Industri dan Hak Cipta. Harta Industri merangkumi Cap Dagangan, Paten, Reka Bentuk Perindustrian dan Petunjuk Geogragi. Hak Cipta pula merangkumi hasil kerja sastera dan seni seperti novel, puisi, persembahan, filem, hasil karya muzik, lukisan, gambar, ukiran dan reka bentuk bangunan. Hak-hak berkaitan Hak Cipta juga melibatkan persembahan artis, penerbitan rakaman bunyi dan juga program-program dalam penyiaran radio dan televisyen.

Satu lagi cabang harta intelek yang tidak dinyatakan sebelum ini ialah Variati Tumbuhan (Plant Variety). Variati Tumbuhan merujuk kepada hak eksklusif yang diberikan kepada pengusaha atau pembiak baka tumbuhan untuk mengeksploitasi kepelbagaian baka baru bagi tumbuhan. Walaubagaimanapun, urusan pentadbiran dan pendaftaran Variati tumbuhan tidak dijalankan oleh MyIPO, sebaliknya dijalankan oleh Jabatan Pertanian Malaysia.

Sekian untuk kali ini..

Pengenalan Kepada Harta Intelek

intellectual-property

Salam dan selamat sejahtera. Untuk pos kali ini, saya akan menerangkan secara umum mengenai harta intelek.  Secara umumnya, harta intelek bolehlah didefinasikan sebagai satu bentuk monopoli yang diiktiraf undang-undang ke atas hasil kerja atau ciptaan yang dicetuskan menerusi pemikiran.

Harta intelek terbahagi kepada 6 cabang utama iaitu Cap Dagangan (Trademark), Reka Bentuk Perindustrian (Industrial Design), Paten, Hak Cipta (Copyright), Petunjuk Geografi (Geographical Indication) dan Reka Bentuk Litar Bersepadu (Integrated Circuit Design). Undang-undang berkaitan harta intelek di Malaysia ditadbir oleh 6 akta yang berasingan iaitu Akta Cap Dagangan 1976, Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996, Akta Paten 1983, Akta Hak Cipta 1987, Akta Petunjuk Geografi 2000 dan Akta Reka Bentuk Litar Bersepadu 2000.

Badan yang bertanggungjawab menyelia pentadbiran harta intelek di Malaysia ialah Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. MyIPO bertangungjawab dalam menjalankan proses pendaftaran dan pengeluaran sijil bagi Cap Dagangan, Reka Bentuk Industri, Paten, Petunjuk Geografi dan Reka Bentuk Litar Bersepadu. Harta Intelek di bawah cabang Hak Cipta tidak memerlukan sebarang pendaftaran kerana perlindungan hasil karya di bawah Hak Cipta adalah diiktiraf secara automatik oleh undang-undang.

Untuk pos yang akan datang, saya akan menerangkan dengan lebih terperinci bagi setiap cabang harta intelek.

Wassalam..