Pendaftaran Sukarela Hak Cipta (Copyright Voluntary Registration)

Bermula hari ini, pihak Perbadanan Harta Intelek Malaysia telah mula menerima pendaftaran sukarela untuk sebarang kerja di bawah hak cipta. Pendaftaran ini bukanlah wajib kerana perlindungan bagi hak cipta diperoleh secara automatik sebaik sahaja sesuatu karya dicipta.Walaubagaimanapun, pendaftaran ini boleh membantu pemilik karya membuktikan pemilikan sesuatu karya yang diciptanya.

Untuk membuat pendaftaran ini,  tuan punya hak cipta mestilah menyertakan sekali dengan salinan karya sama ada dalam bentuk hard copy atau soft copy. Salinan karya ini juga mesti didatangkan bersama satu akuan bersumpah menyatakan pemilikan sesuatu karya.

Untuk maklumat lanjut mengenai pendaftaran ini, hubungi saya Azizi 019-3781629.